Annual General Meeting (2017)

Home / News / Annual General Meeting (2017)

ျမန္မာစီးပြားစီမံအမႈေဆာင္မ်ားအသင္း၏ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြအစည္းအေဝး   အခမ္းအနားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ LOTTE Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ၾကိဳဆိုႏုတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကားကုိ အသင္း၏ ဥကၠဌ ဦးျမင္ေမာင္ထြန္းမွ ေျပာၾကားခဲ့ျပီး အသင္းသူ အသင္းသားမ်ား အတြက္ အမွာစကားကုိ ဆရာၾကီး ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္မွ ေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

၄င္းအျပင္ အသင္း၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစီအရင္ခံစာကို အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚမင္းမင္းမဥၨဴမွ ဖတ္ၾကားတင္ျပခဲ့ပါသည္။

ယခင္ႏွစ္ကဲ့သုိ႔ အသင္း၏လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွ Panel Discussion ျပဳလုပ္၍ ေကာ္မတီ အသီးသီးအလိုက္ တစ္ႏွစ္တာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ ေနာင္တြင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ား စသည္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာက႑အသီးသီး အလိုက္ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏြးရာတြင္ဦးေကာင္းၿငိမ္းစိုး(အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္) မွ Moderator အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျပီး ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ဦးဟန္ျမင့္ေမာင္ (ဥကၠဌ၊ ပညာေရးေကာ္မတီ) မွလည္းေကာင္း၊ ဦးစုိးထြဋ္ (ဥကၠဌ၊လူမႈစြမ္းေဆာင္ရည္ဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရးေကာ္မတီ) မွလည္းေကာင္း၊ ေဒၚေအးေအးမူ (ဥကၠဌ ၊ လူမႈစီးပြားေကာ္မတီ) မွလည္းေကာင္း၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး (ဥကၠဌ၊ လူမႈ႔တာ၀န္ယူေသာစီးပြားေရးုလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး) ေကာ္မတီမွလည္းေကာင္း အသီးသီးပါ၀င္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အသင္း၏ ဘ႑ာေရး စာရင္းရွင္းတမ္းကို ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးမင္းဦးမွ ဖတ္ၾကားတင္ျပခဲ့ပါသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ေနာင္လာမည့္ (၂၀၁၇-၂၀၁၉) ကာလအတြက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အသစ္ ၃၁ ဦးအား အသင္းသားမ်ားမွမဲေပးေရြးခ်ယ္ထားခဲ့ရာ ၄င္းအလုပ္အမႈေဆာင္ အသစ္ ၃၁ ဦး၏ နာမည္မ်ား ကို ဦးေကာင္းၿငိမ္းစုိး မွ အသင္းသားမ်ားသို႔ေၾကၿငာ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ အမႈေဆာင္အသစ္ ၃၁ ဦးမွ ေဒၚလင္းလင္းတင္ထြန္း ( President)၊ ေဒၚသီတာသန္႔ (Vice President-1 )၊ ဦးမင္းဦး (Vice President-2)၊ ေဒၚမင္းမင္းမဥၨဴ (General Secretary)၊ ေဒၚခင္မိုးဆမ္း (Joint Secretary-1) ၊ ေဒၚသူဇာခ်ယ္ (Joint Secretary-2)၊ ေဒၚေအးေအးမူ (Treasurer)၊ ေဒၚခင္ခ်ိဳသင္း (Auditor)၊ ဦးေဇာ္မင္းသန္႔ (Associate Treasurer)၊ ေဒၚယုယုျမင့္ (Associate Auditor) ႏွင့္ ဦးေကာင္းၿငိမ္းစိုး ( Public Relation Officer) အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ေရြးခ်ယ္ထားခဲ့ျပီး အျခား အမႈေဆာင္မ်ားကို လည္းသက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအသီးသီးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။

(၂၀၁၄-၂၀၁၅) ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစတင္၍ ျမန္မာစီးပြားစီမံအမႈေဆာင္မ်ားအသင္း ဥကၠဌ ဦးျမင္ေမာင္ထြန္း ၏  အထူးအစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ President’s Award ေပးအပ္ျခင္းအစီအစဥ္ ကိုစတင္ခဲ့ရာ  (၂၀၁၅-၂၀၁၆) ဘ႑ာေရး ႏွစ္အတြက္ President’s Award ကို အသင္း၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး-၂ ေဒၚခင္မိုးဆမ္းမွ လည္းေကာင္း ၊ လူမႈစြမ္းေဆာင္ရည္ဖြ႔ံံၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ၏ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚသိ္န္းသန္းမင္းမွလည္းေကာင္း အသီးသီးဆြတ္ခူး ရရွိခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထိ အသင္း၏ ဥကၠဌတာဝန္ကို ၆ ႏွစ္တိုင္ စြမ္းစြမ္းတမံ တာဝန္ထမ္းရြက္ေပးခဲ့ေသာ အသင္း၏ဥကၠဌ ျဖစ္သူ ဦးျမင္ေမာင္ထြန္း  အားဂုဏ္ျပဳေသာ အားျဖင့္ အသင္း၏ဥကၠဌအသစ္ျဖစ္သူ ေဒၚလင္းလင္းတင္ထြန္းမွ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳတံဆိပ္ကို  ေပးအပ္ေပးခဲ့ပါသည္။

၄င္းအျပင္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ အသစ္တစ္ရပ္ ေရြးခ်ယ္ျပီးသည့္အခါတိုင္း  အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ႏွင့္ ဥကၠ႒ အသစ္သည္ အလုပ္အမႈေဆာင္သက္တမ္းတြင္ ေနာက္ဆံုး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဥကၠ႒ကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဥကၠ႒အျဖစ္ တစ္ႏွစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ကမ္းလွမ္းႏိုင္သည္ ဟု အသင္း၏ AOA တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း အသင္း၏ ဥကၠဌသစ္ ေဒၚလင္းလင္းတင္ထြန္းမွ ယခင္အလုပ္အမႈေဆာင္၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးျမင္ေမာင္ထြန္းအား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဥကၠဌ အျဖစ္တစ္ႏွစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ရာ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္ခံခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးအစီအစဥ္အေနျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားကုိ ေဒၚလင္းလင္းတင္ထြန္း မွ ေျပာၾကားေပးခဲ့ျပီး (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ခုႏွစ္ အသင္း၏ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ အသင္းသားမ်ားကို LOTTE Hotel, La Seine Restaurant တြင္ ညစာျဖင့္တည္ခင္းဧည့္ခံျပီး အစည္းအေဝးကိုေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပီးစီးခဲ့ပါသည္။

« 1 of 2 »